vorige

een brief uit 1928 met een stempel van de Gouvernements Post- & Telegraafdienst

volgende