menu

kaart uit 1942 (2602 volgens de Japanse jaartelling)
de Nederlands-Indische postzegels zijn nog in gebruik

volgende