Indische buizenradio's

Radio's gemaakt in of bedoeld om te gebruiken in Nederlands Indië of Indonesië

In Nederland kon men, met relatief korte afstanden tussen de radiozender en de -ontvanger, gebruik maken van de middengolf.
In Indonesië lag dit heel anders. Aanvankelijk dacht men de gehele archipel te kunnen bereiken met één sterke zender in
Tandjong-Priok (bij Batavia), maar al snel bleek het noodzakelijk om een net van zenders te bouwen.
Om de grote afstanden te kunnen overbruggen werd uitsluitend gebruik gemaakt van de kortegolf.

Alle buizenradio's in Indonesie waren dan ook ontvangers voor de kortegolf, inclusief de "tropenband".
De betere toestellen hadden doorgaans ook een extra hf-versterkertrap om de gevoeligheid van de ontvanger te verbeteren.
Meestal werd er een kast van een Nederlandse radio gebruikt, met een speciaal chassis met een kortegolfontvanger.            

Indonesië

Nederland

            

Indonesië

Nederland

Philips BIN115U

Philips BX115U

Philips BIN197U

Philips BX180U

Philips BIN206U

Philips BX200U

Philips BIN336U

Philips BX230U

Philips BIN426A

Philips BX320A

Philips BIN427A

Philips BX321A


Philips 256A
Philips 296A
Philips 483X
Philips BX165U
Philips BX376A
Philips BIN115U
Philips BIN115B
Philips BIN197U
Philips BIN206U
Philips BIN318U
Philips BIN326U
Philips BIN336U
Philips BIN338U
Philips BIN356U
Philips BIN426A
Philips BIN427A
Philips BIN536
NSF H201U
NSF H221U
NSF H226U
NSF H250A
Erres KY548
Erres KY452U
Erres KY552U
Erres KY554U
Erres KY555A
Erres KY647


Ralin M511A
Reclame