Indonesische politie

Reglemen dinas polisi
(Regelement voor de politie)

(1950)
PDF, 15MB
Petundjuk dalam soal Hidup atau Mati
(Instructies over Leven of Dood)

(1951)
PDF, 8MB
Pedoman Pusroh Akri
(Richtlijnen voor de Pusroh Akri)

(september 1967)
PDF, 16MB