Indonesische tijdschriften

Pandji Poestaka

(2 bladen)Sin Po. Wekelijksche editie

(2 bladen)Tijdschrift in Javaans schrift
(30 ???? 1938)
PDF, 12MBDunia Internasional
(juni/juli 1953)
PDF, 39MBIndonesian affairs
(augustus 1953)
PDF, 37MBPanjebar Semangat
(2 maart 1957)
PDF, 17MBMimbar Penerangan

(4 bladen)Pesat

(2 bladen)Sketsmasa

(4 bladen)