Nederlandsch Indië oud & nieuw


Batavia

PDF, 8MB
Europeesche huizen te Batavia, deel 1
PDF, 9MB
Europeesche huizen te Batavia deel 2
PDF, 15MB
Het administratiegebouw van de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij te Semarang

PDF, 4MB
De Javasche Bank oud en nieuw
PDF, 12MB
Moskeën van Batavia
PDF, 5MB
Het nieuwe hoofdbureau der Semarang-Cheribon-Stoomtram Maatschappij te Tegal
PDF, 4MB