Nederlandstalige tijdschriften

Nederlandsch Indië oud & nieuw

(2 bladen en 7 artikelen)
Indë. Ge´llustreerd tijdschrift voor Nederland en koloniën
(25 mei 1926)
PDF, 8MB
De Tropische Natuur


(3 nummers)
De Orchidee

(november 1932)
PDF, 8MB
De huishouding in Indië
(25 januari 1938)
PDF, 32MB
Bangoen, half-maandelijks blad gewijd aan Indonesië
(5 september 1939)
PDF, 10MBHet Motorverkeer
(6 maart 1940)
PDF, 21MB
Koloniaal Tijdschrift
(januari 1941)
PDF, 38MB
d'Orient

(2 augustus 1941)
PDF, 46MB
Het Indisch Nieuws


(56 nummers)
Oost en West


(4 nummers)
Sociaal Spectrum van Indonesië
(februari 1949)
PDF, 15MB
Wereldnieuws

(28 mei 1955)
PDF, 30MB