DE DEKOLONISATIE VAN NEDERLANDS-INDIË

Indië in stormtij. Actuele beschouwingen over de Rijkseenheid
(1942)
PDF, 43MB


Recent developments in the Netherlands East Indies
(september 1942
PDF, 26MB


Nederlandsch-Indië onder de Japansche bezetting. Zeven toespraken over Radio Oranje in den zomer van 1944 door Dr. H.J. van Mook
(1944)
PDF, 38MB


Nederlandsch-Indië en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941
(1945)
PDF, 230MB


Kort overzicht van de gebeurtenissen in Nederland tijdens de Duitsche bezetting
(februari 1945)
PDF, 30MB


De plaats van Indonesië in het herbouwde koninkrijk
(april 1945)
PDF, 20MB


Manifest der Perhimpunan Indonesia
(5 mei 1945)
PDF, 3MB


De Bevrijding
(2 juni 1945)
PDF, 15MB


37 Jaar Indonesische Vrijheidsbeweging
(z.j. ca 1945)
PDF, 24MB


Verkiezingspamflet ARP
(z.j.)
PDF, 1MB


Oproep aan het Nederlandsche volk
(z.j.)
PDF, 3MB


Onze Strijd
(1946)
PDF, 24MB


En Soekarno lacht..!
(1946)
PDF, 44MB


De achtergrond van het Indonesische vraagstuk
(1946)
PDF, 28MB


Commissarissen Generaal over de Ontwerp Overeenkomst
(1946)
PDF, 19MB


De Indische kwestie
(1946)
PDF, 154MB


Indië onder dictatuur
(1946)
PDF, 35MB


Het drama van Indië
(januari 1946)
PDF, 16MB


Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch Indië
(januari 1946)
PDF, 36MBFeiten en Standpunten inzake Nederlandsch Indië

(februari 1946)
PDF, 12MB


Japan wint den oorlog. Documenten over Java
(maart 1946)
PDF, 40MB


Wat iedereen weten moet met betrekking tot het verband tusschen de "Groot Aziatische Welvaartssfeer" en het extremistische standpunt van Soekarno c.s.
(maart 1946)
PDF, 19MB


Indonesië in het parlement
(mei 1946)
PDF, 63MB


De waarheid over Java
(10 juli 1946)
PDF, 31MB


<

Malino maakt historie
(september 1946)
PDF, 36MB


Terug uit Djokja
(oktober 1946)
PDF, 54MB


Pankal Pinang - Werkelijkheidszin der minderheden
(25 oktober 1946)
PDF, 33MB


Nederland-Indonesië in de twintigste eeuw
(1947)
PDF, 49MB


Denpasar bouwt een huis
(februari 1947)
PDF, 32MB


Indonesië, Chronologisch Documentair Overzicht
(juli 1947)
PDF, 41MB


Het politieke gebeuren rondom de Repoebliek Indonesia
(augustus 1947)
PDF, 95MB


The Indonesian problem: Facts and factors
(september 1947)
PDF, 86MB


Het Indië Beleid
(november 1947)
PDF, 71MB


Indonesië Herleeft!
(1948)
PDF, 42MB


Gouden regerings-jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
(6 september 1948)
PDF, 17MB


De Indonesische tragedie. Het treurspel der gemiste kansen
(1949)
PDF, 71MB


Koninklijke woorden over Nederland en Indonesië
(januari 1950)
PDF, 10MB


Het conflict met Indonesië als speiegel voor Nederland
(1956)
PDF, 15MB


De deurknop in de hand
(1956)
PDF, 32MB


Dokumen-dokumen konperensi medja bundar
(Dokumenten van de rondetafelconferentie)

(1956)
PDF, 429MB


Indonesië '45-'49. De dilemmea's van generaal Spoor, de methodes van kapitein Westerling
(1980)
PDF, 18MB


terug naar het hoofdmenu